Upoważnienie Authorization polsko-angielskie

UPOWAŻNIENIE do działania w formie przedstawicielstw. Przedstawiciel celny.